Půjčování záznamové techniky

Studenti a pedagogové ÚJKN si mohou v současné době půjčovat následující techniku:

technika počet kusů
Digitální kamera PANASONIC XC-X920 (+ brašna, příslušné kabely…) 3
Digitální fotoaparát NIKON COOLPIX P510 (+ příslušné kabely, nabíječka…) 1
Digitální videokamera SONY DCR-HC51E  (+ příslušné kabely, nabíječka…) 1
Fotoaparát Sony Cyber – shot DSC – HX200V 1
Digitální kamera SAMSUNG FLASH CAM (+ nabíječka, baterie) 1
Stativy 5

Pravidla půjčování záznamové techniky

Každý student nebo pedagog, který chce využívat záznamovou techniku ÚJKN, je povinen svým podpisem stvrdit, že se seznámil s následujícími pravidly:

  1. Technické vybavení ÚJKN spravuje Milena Čiháková. Všechny výpůjčky i vrácení techniky je nutno s Milenou Čihákovou řešit osobně.
  2. Technika se půjčuje pouze pro studijní, vědecké nebo výzkumné účely.
  3. Maximální délka výpůjčky jsou 7 dny.
  4. Všechny výpůjčky jsou zaznamenávány do Knihy výpůjček. Ta ke každé výpůjčce obsahuje tyto informace: jméno vypůjčitele; datum výpůjčky; důvod výpůjčky; předpokládané datum vrácení. Každý vypůjčitel podpisem stvrdí, že půjčovaná technika je zcela v pořádku a obsahuje vše, co obsahovat má, a že se seznámil s návodem k použití půjčované techniky.
  5. Techniku je nutné vracet v původním (bezvadném) stavu. Přístroje musejí být plně nabité a s vymazanými záznamy.
  6. Jakékoli poškození techniky je nutné neprodleně nahlásit Mileně Čihákové. V případě poškození je vypůjčitel povinen neprodleně uhradit opravu. V případě ztráty nebo neopravitelné závady je vypůjčitel povinen neprodleně uhradit celkovou pořizovací cenu přístroje, jeho ztracené nebo poškozené části nebo příslušenství.
  7. Půjčení techniky lze rezervovat předem, a to zasláním e-mailu Mileně Čihákové (milena.cihakova@ff.cuni.cz) ve formátu: název přístroje, jméno zájemce o půjčku, datum půjčení (příp. přibližná hodina půjčení) a datum vrácení (příp. přibližná hodina vrácení). V případě shodných rezervací rozhoduje datum a čas přijetí e-mailu. Přednost má dříve přijatá rezervace.
  8. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel nebude dotyčné osobě technika již dále půjčována.
Úvod > Studium > Půjčování záznamové techniky