Historické filmy z komunity Neslyšících

V roce 2013 přišel student Petr Pánek s nápadem zdigitalizovat, otitulkovat a archivovat historické filmy z komunity českých Neslyšících. Považujeme tuto činnost za velmi důležitou – jednak tím pomáháme zachovat jedinečné kulturní dědictví českých Neslyšících, jednak filmový materiál v budoucnu můžeme využít pro vědecké bádání. Petr Pátek úspěšně obhájil bakalářskou práci o historii českých neslyšících: Dějiny sportu českých neslyšících.

Dosud se nám takto podařilo zpracovat 11 filmů. Rádi bychom v této činnosti pokračovali.

Seznam dosud zpracovaných filmů

Filmy, které zpracoval Petr Pánek, jsou uloženy na sekretariátu ÚJKN.

Běžně je zatím nepůjčujeme, vážní zájemci mohou kontaktovat dr. Hudákovou nebo Bc. Kateřinu Bělehrádkovou.

Historický film neslyšících – veřejná prosba

Milan Fritz a tým z Filozofické fakulty (obor Čeština v komunikaci neslyšících) hledají filmové pásky 8mm nebo 16mm, více zde.

100 a 110 let Svazu invalidů
Podtitul: Dokumentární film Svazu invalidů o životě neslyšících v ČSSR
Původní majitel originálu: Svaz československých invalidů – základní organizace Praha
Současný majitel originálu: Pražský spolek neslyšících
Kameraman: Boris Masník (1968 a 1978)
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: Petr Pánek
Titulky: Miroslav Březina
Kdy: listopad 2012
Minutáž: 26:30 min.
Doba: 60. a 70. léta 20. stol.
Stručný obsah: První část tohoto ČB dokumentárního filmu (00:0015:42) byla natočena Svazem čsl. invalidů v r. 1968 u příležitosti oslav 100 let od založení nejstaršího spolku českých neslyšících – Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Saleského v Praze. Průvodní komentář: Milada Smutná, 1968. Druhá část (15:4326:30) byla dotočena o deset let později, u příležitosti 110. výročí založení. Průvodní komentář: Josef Zeman, 1978. DVD obsahuje historický úvod o založení Podpůrného spolku hluchoněmých, jehož pokračovatelem je dnešní Pražský spolek neslyšících. Velké oslavy založení spolku se konaly především každých 10 let. Následují záběry běžné spolkové činnosti i stoleté oslavy v Obecním domě v Praze včetně volby 1. miss neslyšících. Do Obecního domu přišlo na 2000 neslyšících, což je zřejmě dodnes nepřekonaný rekord. K vidění jsou záběry z veselohry Ženichové, první sportovní hry SP založené SČSI (Strahov, 1965), II. Spartakiáda neslyšících (Praha, 1960), předávání ocenění funkcionářům SČSI, ukázka pantomimy,..
Zajímavosti: Je zde filmovou kamerou zachycen zřejmě nejstarší nám známý filmový záznam čsl. neslyšících – taneční vystoupení Mobi Urbanové u příležitosti konání Mezinárodního sjezdu hluchoněmých a 60. výročí od založení spolku (1928) (4:375:08). Tento záznam tanečního vystoupení Mobi Urbanové byl součástí audiovizuální části výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014. Velmi cenné je také množství významných neslyšících a funkcionářů SČSI té doby zachycených filmovou kamerou.

1. máj 1952

Původní majitel originálu: Svaz československých invalidů – Základní organizace Brno (1. kapitola) a Základní organizace Praha (2.–8. kapitola)
Současný majitel originálu: Pražský spolek neslyšících
Kameraman: 1. kapitola: autor neznámý (možná Bohumil Bažil), 2. až 8. kapitola Boris Masník
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: Petr Pánek (1.–4. kapitola)
Titulky: Kateřina Lišková, Miroslav Březina (1.–4. kapitola)
Kdy: prosinec 2012
Minutáž: 63:43 min.
Doba: 50., 60., 70., 80. léta 20. stol.
Stručný obsah: Více než hodinový film obsahuje osm kapitol:
1. kapitola (00:01–11:30): 1. máj 1952 (Velké májové oslavy, kterých se zúčastnilo i mnoho neslyšících, především z Brna a Gottwaldova, průvod centrem Brna. Dále kapitola obsahuje ukázku z fotbalového zápasu neslyšících mezi Brnem a Jihlavou (10. srpna 1952) a ve své třetí části besedu neslyšících na zahradě brněnského Domova neslyšících ve Vodově ulici; 1952; ČB)
2. kapitola (11:31–15:26): Brigáda Na Cibulce (o stavbě fotbalového hřiště I. Pražského sportovního klubu neslyšících (tehdy TJ Slovan Svoboda Praha) v pražských Košířích (nedaleko dnešní nemocnice Na Homolce); 1961; ČB)
3. kapitola (15:27–19:51): Brigáda Na Kavčím vrchu (o tom, jak členové Celopražské základní organizace Svazu invalidů a učňové z Holečkovy ulice na Smíchově stavěli začátkem 60. let základy pro budoucí budovu Československé televize v Praze na Kavčích horách; 1962; ČB)
4. kapitola (19:52–21:40): Josef Zeman (dokument o Králi tlumočníků a přípravách vzniku Slovníku znakové řeči; 1983; barevně)
5. kapitola (21:41–22:56): Bez názvu (o tom, jak pracují sluchově postižení ve výrobním družstvu META; začátek 80. let; barevně)
6. kapitola (22:57–33:22): Ivánku náš, copak děláš? (znakovaná pohádka podle knihy K. Manna a O. Freiwiliga v podání Olgy Masníkové; 1983; ČB znakování a barevné animace)
7. kapitola (33:23–45:40): Náš život, podtitul: Život neslyšícího v 7 obrazech (Filmová pantomima PSI. „Film ukazuje rozhodující události v životě neslyšícího. A přibližuje nám obtíže neslyšícího ve světě slyšících. Film není zvukový už z toho důvodu, že svět neslyšících je také světem ticha.“ Hrají StanislavKlesiner, Antonín Zralý, Ladislav Spilka, Zlata Kurcová a další, režie Boris Masník; 1984; ČB)
8. kapitola (45:41–63:43): Světelný budík pro neslyšící (další úspěšná pantomima PSI, hrají Stanislav Kleisner, Antonín Zralý, Ladislav Spilka, Marta Kleisnerová; 1986; ČB)
Zajímavosti: Je zde filmovou kamerou zachyceno zřejmě první tlumočení do ČZJ – Karla Bažilová Čondlová (1952) (1:23–1:45).Velmi cenné je také množství významných neslyšících té doby zachycených filmovou kamerou (Rostislav Vaněk, Václav Gottwald, Slavomír Sýkora…).Stavba Čsl. televize pražskými neslyšícími.Toto DVD se hodí k dalšímu bádání o vývoji ČZJ, zachycuje dostatečný materiál znakujících neslyšících (i brněnský dialekt) z 50. let 20. stol.

Spartakiáda neslyšících 1965

Původní majitel originálu: Svaz československých invalidů – Základní organizace Praha
Současný majitel originálu: Pražský spolek neslyšících
Kameraman: 1. kapitola neznámý (možná více lidí), 2.–5. kapitola Boris Masník
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: zatím není
Titulky: zatím bez titulků
Minutáž: 55:28
Doba: 50.–70. léta 20. stol.
Stručný obsah: Téměř hodinové DVD obsahuje pět kapitol, nejdelší z nich je věnována první celostátní Spartakiádě čsl. neslyšících, která proběhla 17.–19. června 1955 v Gottwaldově.
1. kapitola (00:00–23:38): I. celostátní Spartakiáda neslyšících (ojedinělé záběry z této přehlídky nejrůznějších sportů, tlumočení Josefa Zemana na tribuně; 1955; ČB)
2. kapitola (23:3938:39): Bez názvu (unikátní volně po sobě jdoucí záběry zachycující činnost Celopražské základní organizace neslyšících SČSI – přednášky v klubovně na smíchovském Janáčkově nábřeží (tlumočené Josefem Zemanem), MDŽ, oslavy Dne dětí, módní přehlídka, autoškola, taneční zábava, natáčení TKN, víkendové setkání neslyšících v kempu v Pikovicích u Prahy; 70. a začátek 80. let; ČB)
3. kapitola (38:4042:15): Nešťastný Sněhulák (znakovaná pohádka v podání Olgy Masníkové; asi 1983; ČB)
4. kapitola (42:1643:35): Otrokovice zbytek (kulturní setkání v nějakém divadle nebo domově důchodců – vystupují jen slyšící, tematicky do tohoto DVD nezapadá; asi začátek 80. let; ČB)
5. kapitola (43:3655:28): NDR, Pikovice (První – menší – část (4:14 min.) je věnována zájezdu neslyšících Pražanů do Saska, na skalní pevnost Kőnigstein. Cestou tam zastávka a záběry z Terezína a Drážďan. Cestou zpět návštěva Tiché a Divoké soutěsky u Hřenska. Druhá – delší – část (7:39 min.)zachycuje pobyt členů Celopražské základní organizace neslyšících v Pikovicích u Prahy, předevšímvolnou zábavu a nejrůznější soutěže, typické pro kulturní vyžití neslyšících té doby; kolem 1975; ČB)
Zajímavosti: Unikátní záběry jednotlivých sportů při spartakiádě. Běžný život pražských neslyšících. Záznam tlumočení Josefa Zemana byl součástí audiovizuální části výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014.

Ladislav Resl 1

Původní majitel originálu: Ladislav Resl
Současný majitel originálu: Božena Reslová
Kameraman: Ladislav Resl
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: zatím není
Titulky: zatím bez titulků
Minutáž: 77:11 min.
Doba: 60. léta 20. stol., 1983
Stručný obsah: Ladislav Resl měl geniální myšlenku, natáčet běžný spolkový život pražských neslyšících. Natáčel od začátku 60. do konce 80. let 20. stol. Díky němu můžeme nahlédnout do každodenních starostí běžných členů Celopražské základní organizace Svazu invalidů a především Svazarmu neslyšících. Toto první DVD obsahuje čtyři kapitoly:
1. kapitola (00:0026:23): Výlet (Rodina Reslových s rodinou Bezemkových na Slovensku. Film začíná na nádraží ve Vel’kém Slavkově, následují záběry z termálního koupaliště Vyšné Ružbachy, výjezd lanovkou na Tatranskou Lomnici, jízda vorů na řece Poprad…; 1983; ČB)
2. kapitola  (26:2441:51): Neslyšící 1 (Na začátku zimní turistika skupinky neslyšících okolím Prahy, vedou Vladimír Čížek a Josef Bezemek, následuje devítiminutové video ze zimního pochodu neslyšících, tentokrát do Lán k hrobu prezidenta Masaryka a kolem zámku, opět vede legenda turistiky neslyšících Vladimír Čížek; asi 1968. Závěrečné záběry jsou z jarní turistiky do Všenor u Prahy; asi 1969; ČB)
3. kapitola (41:5263:03): Neslyšící 2 (jarní/letní turistika do Petrova u Prahy, opět vede Vladimír Čížek, záběry stanového kempu a autoturistiky; asi 1969; ČB)
4. kapitola (63:0477:11): Zájezd – Lidice (autokarový zájezd z Prahy do Lidic, vede Josef Bezemek, tlumočí Dagmar Gabrielová; léto/podzim 1969. Závěrečné dvě minuty zachycují prohlídku zimní Prahy (Orloj, Staroměstské náměstí); zima 1969; ČB)
Zajímavosti: Turistika vždy patřila k oblíbeným organizovaným činnostem neslyšících; zajímavé záběry Lidic a Lán; záběry konverzace neslyšících jsou vhodným podkladem k dalšímu bádání o rozdílech ČZJ během padesáti let.

Ladislav Resl 2

Původní majitel originálu: Ladislav Resl
Současný majitel originálu: Božena Reslová
Kameraman: Ladislav Resl
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: Petr Pánek (zatím jen část 2. kapitoly a celá 4. kapitola)
Titulky: Miroslav Březina (zatím jen část 2. kapitoly a celá 4. kapitola)
Kdy: prosinec 2012
Minutáž: 68:58 min.
Doba: 60. a 70. léta 20. stol.
Stručný obsah: Toto druhé DVD od Ladislava Resla obsahuje pět kapitol:
1. kapitola (00:0026:29): Hostivař – Macháčkovi – táta a máma (setkání manželů Reslových s úspěšnými sportovními střelci Věrou a Václavem Macháčkovými a jejich dětmi na zahradě rodinného domu v pražské Hostivaři; 1963; ČB)
2. kapitola (26:3046:06): Neslyšící (Prvních 07:44 min. zabírá členská schůze Svazarmu neslyšících – střeleckého oddílu v roce 1964 v jejich klubovně ve Střížkovské ulici v Libni. Vidět je i vítězný pohár družstev pro zlaté medailisty z deaflympiády v Miláně (1957). Cenný je především ucelený projev v ČZJ – tehdejšího předsedy Václava Macháčka, Mistra sportu Jaroslava Dědiče a Ladislava Resla. Dalších 12 minut je z tréninku pražských sportovních střelců na střelnici v Kobylisích; 1964; ČB; vybaveno českými titulky)
3. kapitola (46:0749:31): Letná – auto (Příprava na závody v jízdě zručnosti v Praze na Letenské pláni, naproti stadionu Sparty. Zúčastnili se i neslyšící jezdci z Itálie; kolem 1975; prvních 54 sekund ČB, zbytek kapitoly barevně)
4. kapitola (49:3259:03): Ústav neslyšících (Závěrečný slavnostní ceremoniál XIII. Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže (21. – 24. 6. 1977), konal se na hřišti školy pro SP v Holečkově ulici na Smíchově. Projev ředitelky školy Olgy Tůmové, ředitele Svazu invalidů Jaroslava Paura, tlumočí Dagmar Gabrielová, předávání medailí; 1977; ČB; vybaveno českými titulky)
5. kapitola (59:0468:58): Šachy (Utkání družstva pražských šachistů Celopražské ZO SI pod vedením Václava Scheichla s družstvem polských neslyšících šachistů. Hráno v ROH Klubu zaměstnanců dopravy a spojů, zřejmě v Brně – Králově Poli. Dále záběry z jejich návštěvy Prahy; kolem 1975; ČB)
Zajímavosti: ucelený projev v ČZJ (1964); atmosféra sportovních her (1977); DVD zachycuje významné neslyšící funkcionáře Svazu invalidů a Svazarmu neslyšících té doby

Ladislav Resl 3

Původní majitel originálu: Ladislav Resl
Současný majitel originálu: Božena Reslová
Kameraman: Ladislav Resl
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: zatím není
Titulky: zatím bez titulků
Minutáž: 99:41 min.
Doba: 1965 až 1975
Stručný obsah: Toto třetí a nejdelší DVD z celé sbírky obsahuje šest kapitol:
1. kapitola (00:00–16:43): Neslyšící fotbal (V této kapitole zachytila kamera Ladislava Resla více zajímavých věcí: 00:00–07:19 neslyšící diváky na fotbalovém zápase na starém stadionu Slavie v pražském Edenu, jejich cestu Vladivostockou ulicí na Kubánské náměstí a pak další setkání (tentokrát většího počtu neslyšících diváků) na fotbalovém stadionu pražské Viktorie Žižkov; 7:20–7:32 členskou schůzi SČSI, tlumočí Josef Zeman; 7:32–16:43 I. Sportovní hry SP (atletika – skok daleký) na Stadionu Evžena Rošického na pražském Strahově; vše 1965; ČB)
2. kapitola (16:44–26:36): Auto – závody 1 (zajímavé záběry tolik oblíbených jízd zručnosti na pláni pražského Strahova, soutěže aut i motorek; asi 1975; ČB)
3. kapitola (26:37–41:16): Zájezd neslyšících (Takto pojmenovaná kapitola ve skutečnosti zachycuje velké mezinárodní setkání neslyšících motoristů v Praze asi v létě 1975. Začíná pětiminutovým záběrem ze Strahova, kde pražské neslyšící informuje o akci Vladimír Buberle, zakladatel Mezinárodní federace neslyšících motoristů FIAMS. Následují záběry z pražského letiště v Ruzyni – přivítání neslyšících sportovních střelců z Itálie. Film pokračuje společnou prohlídkou Prahy (zajímavý záběr nově otevřeného OD Kotva), cestu tramvají na společenský oběd do restaurace na Kubánském náměstí a závěrem automobilové jízda zručnosti opět na Strahově; asi 1975; ČB)
4. kapitola (41:17–60:28): Staré – fotbal a další (Opět propojeno několik různých akcí: 41:17–46:11 Setkání českých a slovenských neslyšících fotbalistů a jejich přátelský fotbalový zápas, místo neidentifikováno, zřejmě některý vesnický stadion na Moravě; rozhovor funkcionářů Bedřicha
Sigana a Slováka Jána Begana; asi 1966; ČB 46:12–55:53 Sportovní hry SČSI, tentokrát házenou žen mezi českými a slovenskými školami na dnes už neexistujícím hřišti v Kirovově (dnes Štefánikova) ulici v Praze 5; kolem 1965–1968; ČB 55:54–60:28 Turistika pražských neslyšících pod vedením Josefa Bezemka údolím řeky Berounky; podzim 1968; ČB)
5. kapitola (60:29–74:45): Auto – závody 2 (další zajímavé záběry oblíbených jízd zručnosti na pláni pražského Strahova; u stolku netradičně zapisuje Emílie Mrzílková; asi 1968; ČB)
6. kapitola (74:45–99:41): Motorky – střelba (první 02:26 min. je dokončení předchozí kapitoly (závody motorek), od 77:12 střelba neslyšících sportovních střelců ze Svazarmu neslyšících Praha – trénink na střelnici v pražských Kobylisích. Závěrečných sedm minut je ze střeleckých závodů neslyšících v Brně; asi 1968; ČB)
Zajímavosti: množství dílčích i ucelených projevů v ČZJ; atmosféra té doby; DVD zachycuje významné neslyšící funkcionáře Svazarmu neslyšících té doby.

Jan Suchý 1

Původní majitel originálu: Jan Suchý
Současný majitel originálu: Miroslava Suchá
Kameraman: Jan Suchý
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: Petr Pánek (zatím jen 1. kapitola)
Titulky: Kateřina Lišková (zatím jen 1. kapitola)
Kdy: prosinec 2012
Minutáž: 36:24 min.
Doba: 1960 až 1970
Stručný obsah: Jan Suchý byl dalším prozíravým neslyšícím Pražanem, který po sobě zanechal několik kotoučů s unikátními záběry ze života především pražských neslyšících.
1. kapitola (00:00–17:09): Jan Suchý (Turistika se na filmových záběrech neslyšících kameramanů objevuje nejčastěji. Má také bohatou tradici. Už v r. 1910 vznikl „turistický odbor“ Podpůrného spolku hluchoněmých. První předseda Josef Vosyka měl mnoho následovníků. Po 2. sv. válce byli nejvýznamnější Otto Šváb, Vladimír Čížek a Josef Bezemek. Zde kamera zachytila početnou skupinu neslyšících turistů v létě roku 1958, kdy se vydali z Jíloviště na kopec Závist u Zbraslavi k památníku Vítězslava Hálka. Součástí výletu byl i orientační závod trojic. Unikátní je závěrečný záběr na tehdy ještě železný Zbraslavský most. O šest let později jej nahradí Most Závodu míru. 1958; ČB)
2. kapitola (17:10–28:12): Maďarsko (soukromá dovolená manželů Miroslavy a Jana Suchých a Věry a Václava Provazníkových autem v Budapešti, cestou tam záběry ze Salzburku; kolem 1970; ČB)
3. kapitola (28:12–36:24): Bez názvu (soukromá dovolená manželů Suchých a Olgy a Borise Masníkových v Itálii u moře; kolem 1970; ČB)
Zajímavosti: v první kapitole zachytila kamera snad každého neslyšícího, který v té době něco znamenal; zajímavé konverzace; archivní záběry z okolí Zbraslavi

Jan Suchý 2

Původní majitel originálu: Jan Suchý
Současný majitel originálu: Miroslava Suchá
Kameraman: Jan Suchý
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: zatím není, ale ve filmu je minimum konverzace, tento film
zachycuje fotbal, proto později doplníme o komentář
Titulky: zatím bez titulků
Minutáž: 24:24 min.
Doba: 1956
Stručný obsah: Toto unikátní a z pohledu především neslyšících sportovců vzácné DVD obsahuje jedinou kapitolu. Kameraman zachytil ukázky z celkem šesti fotbalových zápasů v roce 1956. První část videa (00:00–15:56) nabízí záběry z přátelského dvojzápasu mezi reprezentačními týmy neslyšících ČSR a Jugoslávie. O prvním zápase jsem nesehnal zápis, ale odehrál se pravděpodobně v západoslovenském Trenčíně 24. nebo 25. května 1956. Druhý odvetný zápas se odehrál 27. května 1956 v Praze na Strahově a Čechoslováci jej vyhráli 2:1 (poločas 1:0). Závěr této části videa zachycuje společné focení s jugoslávskými neslyšícími před ústavem neslyšících v Holečkově ulici na pražském Smíchově a společnou prohlídku Staroměstského náměstí a Vyšehradu. Druhá část videa (15:57–
24:24) ukazuje zlomky dalších čtyř fotbalových zápasů, tentokrát domácí ligu čsl. neslyšících. Vždy v nich hraje TJ Slovan Svoboda Praha (dnešní I. Pražský sportovní klub neslyšících; v pruhovaných dresech) proti některému jinému týmu čsl. neslyšících. U třetího a čtvrtého zápasu se mi nepodařilo zjistit, kde se hraje. Předposlední (pátý) zápas hrají Pražané v Gottwaldově s domácím Svitem neslyšících Gottwaldov a poslední (šestý) zápas v Plzni proti DSO Slovan Plzeň – oddíl neslyšících. 1956; ČB
Zajímavosti: Cenné archivní záběry ocení především neslyšící sportovci; věrně zachycují dobové
reálie TJ Slovanu Svoboda Praha.

Jan Suchý 3

Původní majitel originálu: Jan Suchý / Miloslav Pánek (6. kapitola)
Současný majitel originálu: Miroslava Suchá / Miloslav Pánek (6. kapitola)
Kameraman: Jan Suchý / Miloslav Pánek (6. kapitola)
Přepis 8mm/16mm filmu a digitalizace: Tomáš Prošek, FotoŠkoda (2012)
Překlad z ČZJ do češtiny a komentář: zatím není
Titulky: zatím bez titulků
Minutáž: 81:25 min.
Doba: 1959 až 1980
Stručný obsah: Toto třetí DVD obsahuje celkem 6 kapitol (kapitoly jsou bez názvů). 1.–5. kapitola jsou od Jana Suchého, 6. kapitola od Miloslava Pánka.
1. kapitola (00:00–12:51): Soukromá rodinná dovolená Jana a Miroslavy Suchých ve Vysokých Tatrách v létě 1959 (1959; ČB)
2. kapitola (12:52–24:48): Pokračování filmových záběrů z Vysokých Tater, ve druhé části této kapitoly zajímavé záběry z měst Opava a Ostrava na zpáteční cestě z dovolené (1959; ČB)
3. kapitola (24:49–38:41): Rodinná dovolená dvěma auty (s Olgou a Borisem Masníkovými) do Itálie přes Rakousko a Alpy, záběry z Benátek (70. léta; barevně)
4. kapitola (38:42–54:10): Pokračování filmu o dovolené v Itálii, záběry z pláže Jaderského moře, filmování římského Kolosea (70. léta; barevně)
5. kapitola (54:11–1:07:23): Dokončení filmu o dovolené v Itálii – zpáteční cesta přes Rakousko – Salzburg, Alpy (70. léta; barevně)
6. kapitola (1:07:24–1:21:25): Soukromá dovolená rodiny Pánkových na chalupě v severočeském Kyjově. Návštěva pražské ZOO. Opět na chalupě v Kyjově s rodinou Věry a Jaroslava Dědičových (1980, ČB)
Zajímavosti: Ukázky typické dovolené průměrných českých neslyšících.

TKN 1990

Toto DVD obsahuje Televizní klub neslyšících z roku 1990. Ukazuje reportáž z návštěvy v bývalém cisterciáckém klášteře v severočeském Oseku u Duchcova. Ten sloužil v letech 1955–1990 jako domov důchodců pro řádové školské sestry, vyhnané v listopadu 1955 z Ústavu pro hluchoněmé na pražském Smíchově. Moderátorka tohoto dílu TKN – Emilie Mrzílková – ukazuje, jak tyto řádové školské sestry tráví v klášteře svůj každodenní čas.
Režie: Alena Derzsiová, dramaturgie: Zita Drdová, minutáž: 25:47 min. Vybaveno titulky, ČZJ a mluvenou češtinou, Československá televize, 1990.
Zajímavosti: Ukázky z tohoto TKN byly promítnuty 26. 10. 2012 během moderované přednášky sestry
Pauliny před studenty ČNES na FF UK.

TKN 1992

Toto DVD obsahuje Televizní klub neslyšících z prosince 1992. Prvních 17:58 min. je beseda v televizním studiu, kde se sešli neslyšící moderátoři Zlatuše Kurcová a Josef Brožík, slyšící řádové školské sestry Kalasancie (Anna Tyrolová), Miluše (Miluše Plevová) a Paulina (Pavlína Doušová) a jejich tři bývalé neslyšící žákyně z Ústavu pro hluchoněmé na pražském Smíchově Libuše Pyszková, Otýlie Veselá a Olga Masníková. Mezi ČZJ a mluvenou češtinou tlumočí Emilie Mrzílková a Dana Peňázová. Neslyšící žákyně i řádové školské sestry vzpomínají, jak společně trávily adventní a předvánoční období v ústavu. Ve druhé části (17:59–26:02) je převzatá ukázka z pořadu britské stanice BBC See Hear o tom, jak se britské neslyšící děti těší a chystají na Vánoce.
Režie: Jiří Ptáček, dramaturgie: Josef Brožík a Zita Drdová, minutáž: 26:02. Vybaveno titulky, ČZJ a mluvenou češtinou, Československá televize, 1992.
Zajímavosti: Ukázky z tohoto TKN byly promítnuty 26. 10. 2012 během moderované přednášky sestry
Pauliny před studenty ČNES na FF UK.

Úvod > Aktivity > Historické filmy z komunity Neslyšících