Historické filmy z komunity Neslyšících

V roce 2013 přišel student Petr Pánek s nápadem zdigitalizovat, otitulkovat a archivovat historické filmy z komunity českých Neslyšících. Považujeme tuto činnost za velmi důležitou – jednak tím pomáháme zachovat jedinečné kulturní dědictví českých Neslyšících, jednak filmový materiál v budoucnu můžeme využít pro vědecké bádání. Petr Pátek úspěšně obhájil bakalářskou práci o historii českých neslyšících: Dějiny sportu českých neslyšících.

Dosud se nám takto podařilo zpracovat 11 filmů. Rádi bychom v této činnosti pokračovali.

Seznam dosud zpracovaných filmů

Filmy, které zpracoval Petr Pánek, jsou uloženy na sekretariátu ÚJKN.

Běžně je zatím nepůjčujeme, vážní zájemci mohou kontaktovat dr. Hudákovou nebo Mgr. Matějku.

Historický film neslyšících – veřejná prosba

Milan Fritz a tým z Filozofické fakulty (obor Čeština v komunikaci neslyšících) hledají filmové pásky 8mm nebo 16mm, více zde.

100 a 110 let Svazu invalidů

1. máj 1952

Spartakiáda neslyšících 1965

Ladislav Resl 1

Ladislav Resl 2

Ladislav Resl 3

Jan Suchý 1

Jan Suchý 2

Jan Suchý 3

TKN 1990

TKN 1992
Úvod > Aktivity > Historické filmy z komunity Neslyšících