Informace o studiu

Navazující magisterské studium nebude v roce 2019/2020 realizováno.

Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících

Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

jednooborové (samostatné) a dvouoborové (sdružené) denní navazující magisterské studium
dvouoborové (sdružené) dvouleté denní navazující magisterské studium lze kombinovat s libovolným navazujícím magisterským dvouoborovým programem realizovaným na FF

počet přihlášených/počet přijatých v roce 2012/2013: 21/15, v roce 2014/2015: 20/16, v roce 2016/2017: 13/9
předpokládaný počet přijímaných: 20

Co budete studovat?

Český znakový jazyk/češtinu; filozofii jazyka; kognitivní lingvistiku; morfologii, syntax, stylistiku češtiny; historické kořeny češtiny; strukturu a fungování českého znakového jazyka a znakových jazyků ve světě; češtinu pro neslyšící jako cizí jazyk aj.;
Studijní plán zde;
Možnost studia v programu Celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy.

Co vás ještě čeká?

Společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;
Kolektiv neslyšících a slyšících pedagogů;
Tlumočnické, přepisovatelské, zapisovatelské aj. služby
Ve vybraných místnostech indukční smyčky a světelná signalizace, k zapůjčení FM systém Scola apod.
Široká nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů;
Různé projekty;
Pravidelné páteční přednášky zajímavých hostů našich a zahraničních odborníků;
Exkurze do škol a dalších organizací;
Možnost studia v zahraničí (přes program Erasmus aj.);
Prostředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých skupinách.
Fotografie z některých akcí najdete na hlavní stráně.

Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již 121 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postiženýchPevnostČUNČKTZJTrojrozměrJC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.