Realizace studijního plánu – 3. ročník

Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2022/2023

akreditace platná od r. 2020

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN101004 Český znakový jazyk V 0/4 4 Z Mgr. Fritz ZS
ACN102002 Český znakový jazyk pro tlumočníky V 0/4 4 Z Mgr. Nováková ZS
ACN101005 Český znakový jazyk VI 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN102003 Český znakový jazyk pro tlumočníky VI 0/4 6 Z + ZK Mgr. Fritz LS
ACN104003 Korpusy znakových jazyků 1/1 3 ZK dr. Okrouhlíková LS
ACN104007 Úvod do kvantitativních metod sociálních věd 1/1 3 Z dr. Vinopal LS
ACN105004 Vzdělávání jako systém: Obecná didaktika a metodika 0/4 6 Z dr. Hudáková ZS
ACN106003 Základy teorie překladu 2/0 3 ZK doc. Jettmarová ZS
ACN106004 Překladatelská propedeutika 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN106005 Tlumočnické laboratoře 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová LS
ACN106006 Praktické tlumočnické a překladatelské situace a dilemata 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová LS
ACN105005 Jazykové vzdělávání neslyšících 1/1 3 ZK dr. Hudáková LS
ACN105006 Neslyšící a gramotnost 0/2 3 Z dr. Homolková LS
ACN100319 ∗ Bakalářský seminář 0/2 3 Z doc. Vaňková ZS+LS
ACN106007 Tlumočnická a překladatelská praxe 4 týdny 8 Z dr. Hynková Dingová ZS, LS
ACN104008 Praxe – výzkumný projekt 4 týdny 8 Z dr. Okrouhlíková v ak. roce 2022/2023 pro nedostatek zájemců není realizováno
ACN105007 Pedagogická praxe 4 týdny 8 Z dr. Hudáková ZS, LS

 

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím semestru a také v příštím akademickém roce.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 3. ročník