Realizace studijního plánu – 3. ročník

Realizace studijního plánu jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2020/2021

akreditace platná od r. 2015

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100217 Český znakový jazyk V 0/4 4 Z Mgr. Fritz, Mgr. Nováková ZS
ACN100150 Český znakový jazyk VI 0/4 6 Z + ZK Mgr. Fritz, Mgr. Nováková LS
ACN100221 Doplňková čeština V 0/4 4 Z Mgr. Stanovská, Mgr. Preininger ZS
ACN100154 Doplňková čeština VI 0/4 6 Z + ZK Mgr. Stanovská, Mgr. Preininger LS
ACN100231 Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková ZS
ACN100223 Tlumočnické modely a teorie A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová ZS
ACN100227 Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků A + 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková ZS
ACN100232 Praktické aspekty vzdělávání neslyšících A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100224 Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová LS
ACN100228 Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování A + 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková LS
ACN100143 Struktura a fungování znakového jazyka 1/2 6 Z + ZK prof. Macurová, dr. Jehlička ZS
ACN100214 ∗ Bakalářský seminář + 0/2 3 Z doc. Vaňková ZS+LS
ACN100225 Praxe tlumočnická + 3 týdny 6 Z dr. Hynková Dingová LS
ACN100229 Praxe odborná + 3 týdny 6 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN100233 Praxe komunikační + 3 týdny 6 Z dr. Hudáková LS

 

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím semestru a také v příštím akademickém roce.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 3. ročník