Evidence neslyšících a nedoslýchavých studentů UK

V ČR má každý student vysoké školy se speciálními potřebami nárok na tzv. modifikaci studia a poskytování podpůrných služeb, jejichž cílem je co možná optimální vyrovnání studijních podmínek studentů se speciálními potřebami a studentů bez speciálních potřeb.

Modifikace a služby jsou poskytovány výlučně evidovaným studentům: viz Pravidla MŠMT ČR specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami v roce 2017 a Opatření rektora UK č. 23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.

Jak se evidovat?

Proč je důležitá evidence neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů (a studentů se spec. potřebami)
Úvod > Služby > Evidence neslyšících a nedoslýchavých studentů UK