Filozofická Fakulta
Domů

 

Helena Andrejsková (roz. Šebková)

strukturovaný životopis

vzdělání

 • 2002 – 2005
  Bakalářské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma bakalářské práce Číslovky v českém znakovém jazyce

 • 2005 – 2008
  Navazující magisterské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma diplomové práce Psaná čeština českých neslyšících v  internetové komunikaci

 • 2007 - 2008
  Doplňkové studium práva pro tlumočníky a překladatele JURIDIKUM, PF UK v Praze

další vzdělávání

 • 2008 – 2012
  Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka, specializace: tlumočník českého znakového jazyka

praxe

publikace

   ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha : Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze, 2005.
   ŠEBKOVÁ, H. Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci. Diplomová práce, Praha : FF UK, 2008.
   ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. Praha : ČKTZJ, 2008.
   ŠEBKOVÁ, H., NOVÁKOVÁ, R. Číslovky v českém znakovém jazyce – praktická cvičení. DVD. Praha : ČKTZJ, 2008.