Filozofická Fakulta
Domů

 

Barbora Kosinová

strukturovaný životopis

vzdělání

praxe

publikace

   KOSINOVÁ, B., POLÁKOVÁ, S., POLÁKOVÁ, L. O Vlnce a Julce-pohádka v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha : ČKTZJ, 2008.
   KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina? Kultura neslyšících. [DVD]. Praha : ČKTZJ, 2008.