Filozofická Fakulta
Domů

 

Klára Richterová

strukturovaný životopis

vzdělání

  • 2010–dosud
    FF UK v Praze, obor Český jazyk, interní doktorské studium

praxe

publikace

   RICHTEROVÁ, K. Představy neslyšících o tlumočnických službách. Praha : ČKTZJ, 2008.
   RICHTEROVÁ, K. O vzdálených i blízkých aspektech fonologie znakového jazyka. Nepříznakové tvary ruky (nejen) v českém znakovém jazyce. In Dzieweczyński, M; Jahr, M; Ondřejová, K. (Eds.) Bliskość i oddalenie/ Nähe and Ferne/ Blízkost i vzdálenost (Materialy VI. Miedzynarodowej Konferencji Studenckiej Interfaces we Wroclawiu). Wroclaw, Dresden : Neisse Verlag, 2009, s. 99–112.
   HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Česká slovesa. Multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší. Praha : SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2007. [DVD-ROM; členka autorského kolektivu].