Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Modelové testy

Přijímací zkouška na bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících je jednokolová písemná.

Modelové testy pro uchazeče, jejichž prvním jazykem je čeština (mluvený jazyk)

Oblasti přijímací zkoušky:

  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury);
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu;
  3. operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky);
  4. orientace v česky psaném odborném textu.

 

Modelové testy pro uchazeče, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk)

Oblasti přijímací zkoušky:

  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury);
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu;
  3. operativní dovednosti v češtině + porozumění psanému textu;
  4. orientace v česky psaném odborném textu.
 

další stránka cnesModelový test 12

další stránka cnesVšeobecné organizační informace k přijímacím zkouškám naleznete zde.

Upozornění: Jakékoli nevhodné nakládání s testy, jejich šíření či rozmnožování bez souhlasu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících je trestné.


Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 10. 1. 2017