Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Přednášky pro veřejnost

Naší dlouhodobou snahou je zvát k nám na obor různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti. Aktuální informace o cyklu, který je pro studenty také povinně volitelným/volitelným předmětem, naleznete v informačním systému zde.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Pokud si chcete objednat simultánní přepis mluvené češtiny, napište alespoň týden předem na email: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz.

Přednášky probíhají vždy v pátek 9.10–10.40, na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, ve 4. patře, v místnosti č. 423.

Novinky ze světa Deaf Studeis dále naleznete interaktivní části kurzu na facebooku.

Archiv přednášek z předchozích semestrů najdete zde.


Přednášky v ZS 2017/2018

 

pátek 6. 10. 2017

Zprávy v českém znakovém jazyce

 Mgr. Radka Nováková a Hana Wiesnerová

Přednášející fyzicky přítomné. Přednáška v českém znakovém jazyce.

Přednáška je součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením 

orbi pontes logo  tsop

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

Simultánní přepis do češtiny zajištěn.

 

Zápis z přednášky

Prezentace z přednášky

         

Pohled do zákulisí zpravodajské relace pro neslyšící, kterou Česká televize vysílá již od roku 2000, vám zprostředkují Radka Nováková a Hana Wiesnerová. Dozvíte se, jak se zprávy připravují a natáčejí, jaká je úloha editorů, tlumočníků a neslyšících moderátorů v procesu vytváření každodenního zpravodajského pořadu. Kromě současnosti nahlédnete také do historie tohoto vysílání a uvidíte proměny, kterými během svého vývoje prošlo.

 

pátek 13. 10. 2017

Forenzní lingvistika – jazykověda ve službách vyšetřování

 Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

Zápis z přednášky

Prezentace z přednášky

Na přednášce se dozvíte mnohé o aplikované interdisciplinární vědě na pomezí lingvistiky, práva a kriminalistiky. Část přednášky bude věnována také původně avizovaným vulgarismům.

 

pátek 20. 10. 2017

ASNEP – Asociace organizací neslyšícících, nedoslýchavých a jejich přátel

 Pavlína Spilková

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v českém znakovém jazyce.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

 

pátek 27. 10. 2017

Neslyšící v Polsku – věda, vzdělávání, výzkum, korpus

 Malgorzata Talipska, Monika Lament, Božena Borowska, Krysztof Kotyniewicz

Přednášející fyzicky přítomní. Přednáška v polském znakovém jazyce, tlumočená do mluvené polštiny, češtiny a českého znakového jazyka.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

 

pátek 3. 11. 2017

Neverbální komunikace u dětí

 doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

pátek 10. 11. 2017

Dějiny tlumočení

 Bc. Petr Pánek

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

pátek 24. 11. 2017

Hodnocení posturální stability u neslyšících dospělých osob

 Mgr. Ivana Palasová

SILENT PLAY – mezinároní setkání neslyšící mládeže

 Vojtěch Lopour

Přednášející fyzicky přítomní. Přednášky v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

 

pátek 1. 12. 2017

Otevřené vzdělávání

 Tamara Kováčová

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

 

pátek 8. 12. 2017

Čtenářská gramotnost romských žáků

 Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

pátek 15. 12. 2017

Zraková paměť jako determinent komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením

 Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

Přednáška je zaměřena na popis zrakového vnímání, zejména pak jednu z jeho složek - zrakovou paměť, a s ní související pozornost, a jejich význam u dětí a žáků se sluchovým postižením. Pro tuto skupinu představuje zrak nejdůležitější kompenzační smysl. Součástí přednášky bude prezentace výsledků výzkumného šetření realizovaného v ČR, které vycházelo z předpokladu platnosti uvedeného kompenzačního mechanismu.  V rámci šetření byla sledována pomocí vybraných testů úroveň zrakové paměti a pozornosti u věkově homogenní skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením.  Zároveň byly u testované skupiny analyzovány komunikační kompetence a kompetence k učení s cílem vyhodnotit, zda lze najít statisticky významnou souvislost mezi výsledky týkající se zrakové paměti a pozornosti a hodnocením zkoumaných kompetencí ze strany pedagogů pracujících s těmito dětmi a žáky s postižením sluchu.

 

pátek 22. 12. 2017

Asistenční psi pro neslyšící

Mgr. Kristýna Pánková Kratochvílová a Miroslava Rytířová, psi Fido a Alvín

Přednášející fyzicky přítomná.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 423 (4. patro)

 

 

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 9. 10. 2017