Informace pro studenty FF UK – aktualizace k 25. 3. 2020 (v češtině a v ČZJ)

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů FF UK

25. 3. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

  • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
  • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
  • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

Originál zde.

Úvod > Nástěnka > Informace pro studenty FF UK – aktualizace k 25. 3. 2020 (v češtině a v ČZJ)