27. česko-polská meziuniverzitní konference 2022

Univerzita Karlova – Uniwersytet Warszawski Warszawa
27. česko-polská meziuniverzitní konference 2022

Pořádající pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

 Já – ty, my – oni.

Člověk jako bytost společenskáJa – ty, my – oni.
Człowiek jako istota społeczna

6. a 7. října 2022, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Lingvistická sekce

(hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost 423–4. patro)

Čtvrtek 6. října 2022 (8.45 – 17.00)[1]

Slavnostní zahájení konference (8.45)

Blok 1: Já – ty, my – oni v jazyce (9.00–10.30)

Krystyna Waszakowa:

Kreatywność językowa jako sposób budowania lub burzenia relacji między nadawcą („ja“) a odbiorcą („ty“) w zdarzeniu użycia językowego.

Jiří Rejzek:

My a oni: praslovanské *tjudjь ‘cizí’

Marta Falkowska:

Czułość we współczesnej polszczyźnie

Přestávka na kávu (10.30 – 11.00)

***

Blok 2: Já – ty, my – oni v diskurzu (11.00 – 12.30)

Dagmara Banasiak:

Komizm w służbie dezaprobaty. Ośmieszanie jako świadomy sposób językowego konstruowania relacji my – oni na przykładzie polskich neologizmów nazywających szczepionkę przeciwko COVID-19¨

Lucie Saicová Římalová:

My, oni a místa, kde žijeme: metaforická procházka Dejvicemi

Kamila Homolková:

Jak se mluví o lidech a s lidmi s kochleárním implantátem

Přestávka na oběd (12.30 – 13.30)

***

Blok 3: Metaforické a metonymické konceptualizace prožitků a stavů (13.30 – 15.00)

Agnieszka Mikołajczuk:

Z problemów badań ilościowo-jakościowych nad metaforyczno-metonimiczną konceptualizacją uczuć w języku (na przykładzie ZŁOŚCI w polszczyźnie)

Marta Chojnacka-Kuraś:

Choroba jako kategoria prototypowa

Łukasz Wnuk:

Miejsce wyrażeń o charakterze metonimicznym we współczesnej polszczyźnie

Přestávka na kávu (15.00 – 15.30)

***

Blok 4: Klíčové pojmy Václava Havla (15.30 – 17.00)

Irena Vaňková:

Nástraha, zkouška, lest a test. Jazyk jako klíčový pojem (nejen) v esejistice Václava Havla

Filip Novák:

Pojem „rituál“ a jeho uplatnění v Moci bezmocných a Zahradní slavnosti Václava Havla

Václav Skořepa:

Pojem „společenství“ v politickém myšlení Václava Havla

Konec jednání lingvistické sekce (17.00)

***

Pátek 7. října 2022 (9.00 – 11.30) – č. 423

Setkání členů jazykovědné a literárněvědné sekce s vedením FF UK (9.00)

Humor v komunikaci

Ondřej Vinš:

Humor jako mezilidský a mezikulturní tmel, nebo jablko sváru? (10.00 – 10.30)

Zuzana Hájková – Kateřina Jiráková – Hana Trsková – Veronika Vinklátová:

Vtipy Neslyšících (10.30 – 11.00)

Diskuse (11.00 – 11.30)

***

Debata o další spolupráci českých a polských lingvistů

(11.30 – 12.30)

[1] Referáty jsou plánovány na 30 minut, z toho 20 minut na samo vystoupení a 10 minut na diskusi. Je na každém referujícím, jak svých 30 minut využije.

Úvod > Nástěnka > 27. česko-polská meziuniverzitní konference 2022