Výběrové řízení Erasmus + na akademický rok 2023/2024

Výběrové řízení na plánované studijní pobyty Erasmus + v akademickém roce 2023/2024 proběhne 7. 3. 2022 od 13:00 přes ZOOM.

Uzávěrka přihlášek do konkurzu je 5. 3. 2022 do 23:59. Přihlášky posílejte na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz. Zároveň s tím se musíte přihlásit do on-line aplikace, kterou naleznete zde.

V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme motivační dopis. Uveďte v něm prosím následující údaje:

jméno a příjmení, email, jazykové znalosti a potvrzení o nich (např. mezinárodní zkoušky z cizích jazyků, bak. titul v oboru, apod.), studijní obor, ročník studia
předpokládaný ročník studia v době výjezdu, dobu výjezdu (letní nebo zimní semestr)
pořadí maximálně tří univerzit, kam chcete jet
podrobný popis, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (jak souvisí s tématem, i zamýšleným, bak. nebo dipl. práce, s Vaší specializací v průběhu studia, které předměty a proč hodláte v zahraničí absolvovat, apod.).
Kompletní informace o ERASMUS+ naleznete zde a zde.

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení Erasmus + na akademický rok 2023/2024