Milí přátelé a příznivci kognitivně a kulturně orientované lingvistiky,

volné sdružení ANTROPOLINGVA ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 20.–24. 11. 2023 mezinárodní setkání

Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu

 

V jeho rámci se 21. a 22. 11. bude konat tradiční konference Dny kulturní lingvistiky. Srdečně zveme k aktivní účasti všechny, kteří se věnují tématům kulturní lingvistiky. Podrobnější informace k letošnímu zaměření konference a programu celého týdenního setkání naleznete zde.

Přihlášky spolu s názvem příspěvku a abstraktem o délce cca 100 slov prosím zasílejte do 30. 6. 2023 prostřednictvím formuláře.

Délka příspěvků bude vymezena 20 minutami. Na konferenci lze vystoupit i bez záměru příspěvek později publikovat, o společné publikaci se však předběžně uvažuje.

Termín konání: úterý 21. 11. a středa 22. 11. 2023

Místo konání: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Za organizační tým:

· Irena Vaňková (irena.vankova@ff.cuni.cz)

· Michaela Lišková (liskova@ujc.cas.cz)

· Anna Christou (a.christou@ujc.cas.cz)

· Ekaterina Rycheva (ekaterina.rycheva@ff.cuni.cz)

 

Další informace k programu konference i celého Týdne kulturní lingvistiky budou k dispozici na webových stránkách antropolingva.eu v září 2023.