Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty

Jedním ze základních rysů oboru Čeština v komunikaci neslyšících je společné studium neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a slyšících studentů a spolupráce neslyšících a slyšících pedagogů. Proto jsme od založení oboru (tj. od r. 1998) zajišťovali tlumočení čeština-český znakový jazyk čeština-český znakový jazyk a zápisy z výuky a dle potřeby i studentskou asistenci při studiu, nadstandardní výuku a doučování a technickou podporu. Od r. 2012 jsme své služby začali poskytovat všem neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč FF UK a také uchazečům o studium – pokud požádají o modifikaci přijímacího řízení. Poskytované služby se snažíme stále zkvalitňovat a zároveň rozšiřovat jejich nabídku. Principy poskytování služeb jsou popsány zde

Slánská Bímová

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK: Mgr. Petra Slánská Bímová Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz

Na koordinátorku služeb se můžete obracet s objednávkami služeb i s jakýmikoli dotazy na poskytování služeb. Uvítáme všechny Vaše návrhy a připomínky připomínky ke službám – pomáhají nám služby neustále zlepšovat.

 

 

 

Kontaktní osoba pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Na kontaktní osobu se můžete obracet se všemi dotazy ohledně přijímacího řízení a studia neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK a s dotazy ohledně funkční diagnostiky. Uvítáme všechny Vaše návrhy a připomínky.

 

 

 

Informace pro studenty a pro uchazeče o studium FF UK a UK se speciálními vzdělávacími potřebami

(včetně studentů neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých)

externí odkaz Studenti: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Aktuální nabídka služeb poskytovaných ÚJKN

další stránka cnessimultánní přepis  (od r. 2011)

další stránka cneszápisy z výuky (od r. 1998)

další stránka cnesvýuka češtiny pro neslyšící studenty (od r. 2014)

další stránka cnesjazyková podpora při psaní studentských prací (od r. 2015)

další stránka cnesangličtina (od r. 2014)

další stránka cnesčeský znakový jazyk (od r. 2011)

další stránka cnesZáklady českého znakového jazyka pro studenty UK (od r. 2011)

další stránka cnesČeský znakový jazyk pro pedagogy FF UK (od r. 2014)

další stránka cnesČeský znakový jazyk pro nepedagogy FF UK (od r. 2014)

další stránka cnesfunkční diagnostika (od r. 2012)

další stránka cnestechnická podpora (od r. 1998)
další stránka cnesstudentská asistence při studiu (od r. 1998)
další stránka cnesnadstandardní výuka, doučování (od r. 1998)
další stránka cnesspecializovaná výuka pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty (od r. 2011)
další stránka cnestitulkování filmů (od r. 2012)

další stránka cnesmetodická podpora pedagogů (od r. 2012)


Koordinace, supervize a evaluace služeb

Služby, které obor Čeština v komunikaci neslyšících nabízel, postupně nabyly takového objemu, že v r. 2011 bylo nutno ustanovit jejich koordinátora a administrátora. Od stejného roku je také pravidelně prováděna evaluace služeb – formou osobních schůzek s poskytovateli a příjemci služeb, formou e-mailových dotazů apod., od r. 2013/2014 též v rámci celofakultních i ústavních elektronických evaluací. V r. 2013 jsme začali experimentálně supervidovat tlumočnické služby, připravujeme rozšíření supervizí i na služby přepisovatelské.  

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 15. 6. 2015