Informace k bakalářskému a diplomovému semináři

Rádi bychom Vás s předstihem informovali o jedné z důležitých podmínek pro zápis do povinných kurzů Bakalářský seminář a Diplomový seminář. Abyste tyto kurzy mohli navštěvovat, je třeba mít zadanou bakalářskou či diplomovou práci. Pro ty, kteří se chystají tyto kurzy navštěvovat v ZS ak. roku 2018/2019 to znamená, aby zadání jejich bakalářské či diplomové práce bylo schváleno na schůzi ÚJKN nejpozději v září 2018.

Úvod > Nástěnka > Informace k bakalářskému a diplomovému semináři