Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí – doplnění informací z 10. 3. 2020 (v češtině a v ČZJ)

Text v ČZJ: Úvod + body 1-5, body 6-7, bod 8, body 9-10 + závěr

Vážení kolegové,

v této zprávě zveřejňujeme další informace o realizaci výuky v ÚJKN v dalších dnech a týdnech.

 1. Stále platí opatření zveřejněná 10. 3. 2020 (https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/2020/03/13/mimoradna-opatreni-souvisejici-s-koronavirovou-infekci-v-czj/).
 2. Stále prosím průběžně sledujte informace zde https://www.ff.cuni.cz/2020/03/oznameni-aktualni-situaci-souvislosti-sirenim-koronaviru-covid-19/ a zde https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9749&locale=cz.
 3. Všichni studenti, interní i externí členové ÚJKN (vyučující, tlumočníci, přepisovatelé aj.) jsou o situaci průběžně informováni vedením ústavu formou e-mailů.
 4. Nové informace týkající se ÚJKN zveřejňujeme též na ústavním webu a Facebooku.
 5. Z technických důvodů jsme v LS zrušili tyto předměty (všichni studenti zapsaní do těchto předmětů v SIS dostali o zrušení zprávu už minulý týden):
 • Základy ČZJ I, II, III;
 • PVS/VS Příprava letní školy znakových jazyků 2020;
 • PVS/VS Problematika hluchoty: aktuální otázky (jaro 2020);
 • PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících (jaro 2020).

6. Výuka všech ostatních předmětů pokračuje. Výuka probíhá na dálku (viz např. E-learning na FF UK, Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven). Všichni vyučující se spojili se studenty zapsanými do svých předmětů v SIS. Pokud někdo není ve spojení se svým vyučujícím, ať ho prosím co nejdříve kontaktuje.

7. Pokud by se kdokoli (vyučující, studenti, tlumočníci, přepisovatelé…) dostal do situace, že nemůže být součástí (distanční) výuky, ať o tom co nejdříve uvědomí dr. Hudákovou a Bc. Bělehrádkovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz; katerina.belehradkov@ff.cuni.cz; ujkn@ff.cuni.cz) a všechny další dotčené osoby (tj. vyučující, studenty, tlumočníky, přepisovatele, Mgr. Slánskou Bímovou: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz aj.).

8. Při designování výuky na dálku je potřeba vždy promyslet, jak výuku zařídit, aby byla efektivní i pro neslyšící či nedoslýchavé studenty. S kolegy vyučujícími, tlumočníky a přepisovateli jsme domluveni takto:

 • Při přípravě výuky na dálku se vyučující obracejí na tlumočníky a přepisovatele, kteří měli tlumočit či přepisovat v jejich prezenční výuce.
 • Pokud by tito tlumočníci či přepisovatelé z nějakého důvodu s vyučujícími nemohli nyní spolupracovat (kvůli časové zaneprázdněnosti, absenci potřebných kompetencí atd.), vyučující se obrací na Mgr. Petru Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz), ta zprostředkuje jiného tlumočníka či přepisovatele.
 • V případě potřeby titulkování se vyučující obracejí na Mgr. Petru Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz).
 • Vyučující si jsou vědomi toho, že distanční formu výuku je vždy potřeba důkladně promyslet, vymyslet řešení se svými neslyšícími či nedoslýchavými studenty, tlumočníky a/nebo přepisovateli. Společně se jistě podaří vymyslet nějaké řešení; to se ověří a domluví se, co a jak dál. Vše lze případně konzultovat s dr. Andreou Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz) a s Bc. Kateřinu Holubovou (windsalmo@gmail.com).
 • Na webu ÚJKN je založen příspěvek, do kterého budeme průběžně doplňovat informace, které by nám všem v této oblasti mohly pomoci.

9. Kromě výuky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu pokračuje také (distanční) výuka ČZJ pro zaměstnance UK a výuka ČZJ v rámci U3V.

10. Z organizačních důvodů byly zrušeny tyto akce:

 • Diskusní fórum o tlumočení (plánováno na 19. 3. 2020; náhradní termín bude stanoven dle vývoje situace).
 • Dny kognitivní lingvistiky (plánováno na 19.–20. 5. 2020; další postup bude stanoven dle vývoje situace).
 • Mezinárodní letní škola znakových jazyků/International Summer Sign Language school 2020 – Sign Language interpreting in various perspectives (plánováno na 23.–27. 9. 2020; náhradní termín bude stanoven dle vývoje situace).

S dotazy, prosbami atd. se prosím obracejte na e-maily: andrea.hudakova@ff.cuni.cz; katerina.belehradkov@ff.cuni.cz; ujkn@ff.cuni.cz.

Děkuji všem za součinnost v této pro nás všechny nové situaci.

Andrea Hudáková

Úvod > Nástěnka > Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí – doplnění informací z 10. 3. 2020 (v češtině a v ČZJ)