5. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky

Tématem setkání, které pořádá volné sdružení ANTROPOLINGVA při FF UK, jsou schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Konference se koná ve dnech 22. a 23. 5. 2018.

Více informací

38. studentský workshop Žďárek

Všichni zájemci jsou zváni na 38. studentský workshop Žďárek, který se uskuteční ve dnech 11.–13. 5. 2018 v Mělníku.

Více informací