Filozofická Fakulta
Domů

 

LIDÉ

 

Vyučující

Tlumočníci

Studenti

Absolventi

Absolventi

Obor Čeština v komunikaci neslyšících lze studovat jako bakalářské (od r. 1998; od r. 2009/2010 i jako dvouoborové) a jako navazující magisterské studium (od r. 2004/2005).

 

Počty absolventů k 1. 10. 2015 (celkem 121)

Bakalářské studium: 98 (38 dále pokračovalo v navazujícím magisterském studiu, několi absolventů pokračovalo v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů)

Navazující magisterské studium:  17 (někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy)

Magisterské studium: 8 (ČNES-Český jazyk a literatura – někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy; od r. 2004/2005 nahrazeno navazujícím magisterským studiem)

Profily absolventů naleznete zde.

Seznam absolventských prací naleznete zde.


Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění, většinou pracují jako tlumočníci, pedagogové nebo pracovníci organizací osob se sluchovým postižením. Jedenáct našich absolventů působí jako interní nebo externí vyučující nebo tlumočníci ÚJKN (k 1. 10. 2014). Podle statistik MPSV ČR nebyl nikdy žádný náš absolvent v registru úřadu práce.

Informace o současných i dřívějších studentech našeho oboru naleznete ve Studijním informačním systému (vyhledávání lze měnit různým nastavením filtrů) nebo níže zde na této stránce.

 

Absolventi

Níže na této stránce naleznete seznam absolventů našeho oboru, u nichž jsou postupně doplňovány životopisy a bibliografie,  případně odkaz na detail ze studijního informačního systému. 

Bakalářský program
Začátek studia 1998-1999
Začátek studia 2000-2001
Začátek studia 2002-2003
Začátek studia 2003-2004
 Začátek studia 2010-2011

Začátek studia 2012-2013

  • Veronika Čulíková
  • Kristýna Podeszwová
  • Pavla Šusterová

 

Magisterský program
Začátek studia 1998-1999 (Kombinované magisterské studium CNES-ČJL)
Začátek studia 2000-2001 (Kombinované magisterské studium CNES-ČJL)
Začátek studia 2004-2005 (Navazující magisterské studium)
Začátek studia 2005-2006 (Navazující magisterské studium)
Začátek studia 2010-2011

 Začátek studia 2012-2013

 

Rozšiřující studium (ukončeno závěrečnou zkouškou)
Začátek studia 1998-1999
 

 

Mezioborvý doplněk k oboru Český jazyk a literatura
Začátek studia 1996-1997
 

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr.Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 18. 4. 2016